Trgograd d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
Slovenija

Dejavnosti / nizke gradnje

Same nizke gradnje tvorijo dela, ki jih je podjetje izvajalo kot glavni izvajalec ali pa podizvajalec. V svoji zgodovini je izvedlo mnogo cest (v kar je bila zajeta vsa projektirana infrastruktura), opornih zidov različnih izvedb, manjših mostov, krožišč, parkirišč, vodovodov, kanalizacij, čistilnih naprav, avtobusnih postajališč…

Izvedba objektov zajema vse faze izvajanja del od gradbenih do obrtniških, inštalacijskih in zaključnih del, kjer je pozornost vseh teh segmentov prilagojena specifiki primerov. V določenih izvedbenih delih pod svoje okrilje prevzamemo tudi zunanje strokovne podizvajalce.

Reference si lahko ogledate tukaj